สุขภาพ

สุขอนามัยคืออะไร:

สุขอนามัยประกอบด้วย ชุดของกฎและเทคนิค ที่เกี่ยวข้องกับการ ดูแลรักษาสุขภาพ และการ ป้องกันโรค ในร่างกายมนุษย์ผ่านการ ทำความสะอาดการ ฆ่าเชื้อโรค และการ อนุรักษ์ เครื่องมือพื้นที่และวัตถุ

สุขอนามัย เป็นกฎพื้นฐานในการแพทย์เฉพาะทางหรือกิจกรรมอื่นใดที่ทำงานโดยตรงกับสิ่งมีชีวิตในมนุษย์เพื่อให้เกิด สุขอนามัยส่วนรวม

ยกตัวอย่างเช่นในบริบทของโรงพยาบาลสุขอนามัยถือเป็นขั้นตอนการปฏิบัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจถึงการปกป้องและความผาสุกทางร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยหลีกเลี่ยงการเจ็บป่วย วิธีการฆ่าเชื้อและยาฆ่าเชื้อ

Etymologically คำว่าสุขอนามัยมาจากภาษากรีก hygeinos ความหมาย "อะไรที่ดีต่อสุขภาพ" คำว่าโผล่ออกมาจากชื่อของเทพธิดาHígiaผู้พิทักษ์สุขภาพและความสะอาด

รักษาความงาม

สุขอนามัยส่วนบุคคลประกอบด้วยการดูแลประจำวันที่บุคคลนั้นต้องมีกับร่างกายของเขาเอง นิสัยที่ถูกสุขลักษณะไม่ได้ จำกัด อยู่แค่เรื่องการอาบน้ำทุกวันหรือแปรงฟันหลังอาหารทุกมื้อ แต่ยังดูแลอาหารดื่มน้ำที่กรองแล้วและการกระทำอื่น ๆ ที่ช่วยรักษาความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกายและสุขภาพ

สุขอนามัยของร่างกาย

สุขอนามัยของร่างกาย เป็นส่วนหนึ่งของ "พิธีกรรม" ประจำวันของสุขอนามัยส่วนบุคคลนั่นคือนิสัยทั้งหมดที่ช่วยในการทำความสะอาดความสะอาด asepsis และการอนุรักษ์ความเป็นอยู่ที่ดีและสุขภาพของร่างกายมนุษย์ ตัวอย่าง: การอาบน้ำแปรงฟันตัดเล็บและเล็บเท้าตัดผมบ่อย ๆ โกนหนวด ฯลฯ

สุขภาพจิต

สุขภาพจิตเป็นพื้นที่ของยาที่เกี่ยวข้องกับการ ป้องกันสุขภาพจิต

สุขภาพจิตเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้มนุษย์มีความสมดุลและมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่ดีต่อสุขภาพ สำหรับสิ่งนี้มันเป็นสิ่งสำคัญที่จะคิดในเชิงบวกดูแลความนับถือตนเองการกระตุ้นจิตใจผ่านการฝึกจิตการออกกำลังกายการกินเพื่อสุขภาพการรักษาสัมพันธภาพทางสังคมที่ดี

อนามัยสิ่งแวดล้อม

สุขอนามัยสิ่งแวดล้อมเกี่ยวข้องกับการรักษาสภาพสุขาภิบาลของสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์

โดยทั่วไปสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมประกอบด้วยการดูแลที่มนุษย์ต้องมีกับสภาพแวดล้อมที่เขาอาศัยอยู่ การกวาดบ้านทำความสะอาดห้องล้างอาหารก่อนรับประทานและนำขยะไปรีไซเคิลเป็นตัวอย่างของการกระทำที่นำไปสู่สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม

ดูความหมายของสุขอนามัยจิตและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม