ระดับเสียงสูงเสียงต่ำ

Fingerboard คืออะไร:

Fingerboard เป็น เครื่องมือโลหะที่ ใช้ในการ ปรับแต่งเครื่องดนตรี และเสียง

ส้อมมีรูปร่างเหมือนส้อม (ตัวอักษร "U") และทำงานร่วมกับการสั่นสะเทือนของเสียง เมื่อมีการสั่นส้อมเสียงการปรับจะปล่อยโน้ตอ้างอิง (ที่นั่น) เพื่อปรับแต่งเครื่องดนตรีแล้วทำการจูนมัน

เพื่อที่จะใช้ส้อมเสียงความรู้ระดับหนึ่งของโน้ตดนตรี (ทำ, ท้าย, ไมล์, ฟ้า, โซล, lá, si) เป็นสิ่งที่จำเป็นเนื่องจากเสียงที่ถูกปล่อยออกมาโดยเครื่องรับควรจะเหมือนกับเสียงของเครื่องดนตรี

อย่างไรก็ตามเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีประสาทสัมผัสที่ชัดเจนในการตรวจจับโน้ตดนตรีมีรูปแบบของ ส้อมเสียงดิจิตอล ที่แสดงความแตกต่างระหว่างเสียงจนกว่าพวกเขาจะเป็น ยกตัวอย่างเช่นบนอินเทอร์เน็ตมีรุ่นของส้อมเสียงออนไลน์ซึ่งช่วยลดการใช้เครื่องมือโลหะโดยส่งบันทึกอ้างอิงโดยตรงจากคอมพิวเตอร์

ในแง่ที่เป็นรูปเป็นร่างส้อมเสียงถือเป็นแบบจำลองสภาพที่ใช้ในการเปรียบเทียบบางสิ่งบางอย่าง

ในการใช้งานที่เป็นที่นิยมส้อมเสียงคำยังสามารถหมายถึง "ก้าวที่รวดเร็วของชีวิต" ความวุ่นวายของกิจวัตรส่วนตัวหรืออาชีพ

คำว่า "ส้อมเสียง" ยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในวรรณกรรมทางกฎหมายในคำว่า "ในส้อมเสียงเดียวกัน", ความหมาย "ในแนวความคิดเดียวกัน" เพราะมันหมายถึง "การกลั่น" ของข้อโต้แย้งที่นำเสนอโดยผู้เขียนข้อความ