แพร่หลาย

Ubiquide หมายถึงอะไร:

Ubiquo เป็นคำคุณศัพท์เพศชายที่ จำแนกบางสิ่งบางอย่างหรือบางคนที่มีความแพร่หลาย ซึ่งหมายถึงมัน มีอยู่ทุกหนทุกแห่งในเวลาเดียวกัน

ตามศาสนาพระเจ้าถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แพร่หลายมันเป็นอยู่ทั่วไปทุกหนทุกแห่งนั่นคือมันพร้อมกันทุกที่

คำที่แพร่หลายนั้นมาจากภาษาละติน บาง คำพ้องความหมายแพร่หลาย คือ: ทุกหนทุกแห่งทั่วโลกแพร่หลาย

คำว่า ubiquitous computing กำหนดรูปแบบการคำนวณที่ระบุว่าเทคโนโลยีใหม่ช่วยให้ผู้ใช้มือถือสามารถเชื่อมต่อกับผู้ใช้และบริการอื่น ๆ การใช้งานที่แพร่หลายช่วยให้การเคลื่อนที่สะดวกยิ่งขึ้นโดยที่ผู้ใช้และบริการพร้อมกันบนเครือข่าย

ในด้านจุลชีววิทยานั้นถือว่าแบคทีเรียแพร่หลายเพราะพบได้ในสื่อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นในน้ำดินหรืออากาศ นอกจากนี้แบคทีเรียยังสามารถพบได้ในร่างกายมนุษย์หรือในสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตอื่นไม่ดำรงอยู่