ความถูกต้อง

ความแม่นยำคืออะไร:

ความแม่นยำคือ ความแม่นยำและความถูกต้องของข้อมูลและข้อมูล เมื่อไม่มีข้อผิดพลาดหรือความเข้าใจผิด

คำที่เกี่ยวข้องกับ ความแม่นยำ คำที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในฟิสิกส์และคณิตศาสตร์เพื่อกำหนดการประมาณของผลการทดลองด้วยมูลค่าที่แท้จริงของมัน ยิ่งมีความแม่นยำมากขึ้นเท่าไรความน่าเชื่อถือก็ยิ่งเป็นผลมาจากประสบการณ์

ความแม่นยำเกิดจาก ความถูกต้องของ คำภาษาอังกฤษนอกจากนี้ยังใช้เป็นพื้นฐานของนิรุกติศาสตร์เพื่อความแม่นยำ

ในภาษาอังกฤษความถูกต้องของคำสามารถแปลได้ในรูปแบบของ ความถูกต้อง ซึ่งหมายถึง "ความถูกต้อง", "ความแม่นยำ" และ "ความแม่นยำ"

ความถูกต้องของสต็อก

ความถูกต้องของสินค้าคงคลังหรือ "การตรวจสอบสินค้าคงคลัง" ซึ่งมีการเรียกใช้ในบางส่วนของประเทศประกอบด้วย "สินค้าคงคลังจริง" (สิ่งที่มีอยู่จริงในร้านเช่น) และ "สินค้าคงคลังตรรกะ" ( หมายเลขที่ลงทะเบียนในระบบควบคุมสินค้า)

เพื่อความถูกต้องในสินค้าคงคลังของร้านค้าตัวอย่างเช่นจำเป็นต้องมีการล้างข้อมูลในสินค้าคงคลังจริงที่เข้ากันได้กับสิ่งที่ลงทะเบียนในระบบควบคุมสินค้าของร้านค้า