ประสิทธิผล

ประสิทธิผลคืออะไร:

ประสิทธิผลเป็นลักษณะเฉพาะหรือสถานะของสิ่งที่มีประสิทธิภาพนั่นคือ สิ่งที่เป็นจริงจริงและถูกต้องตามกฎหมาย มันอาจเป็นผลลัพธ์หรือผลของสิ่งที่เป็นจริง ความจริงหรือการดำรงอยู่

ความหมายของประสิทธิผลยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่สามารถตรวจสอบได้ซึ่งการมีอยู่จริงและไม่สามารถยับยั้งได้

คำว่าประสิทธิผลสามารถอ้างถึงสิ่งที่ถาวร, แน่นอน, มั่นคง, คงที่, ไม่หยุดชะงัก ตัวอย่าง: ประสิทธิภาพแรงงาน ของข้าราชการ

ประสิทธิผลในการบริหาร นั้นเชื่อมโยงกับความพิเศษของสิ่งที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้ ประสิทธิผลทางทหาร เป็นสถานการณ์ของการบริการที่มีประสิทธิภาพที่พัฒนาขึ้นในหน่วยทหาร

คำพ้องความหมายของ efetividade

  • ความจริง
  • ความสามารถ
  • ความจริง
  • ถูกกฎหมาย

ประสิทธิผลของกระบวนการ

ประสิทธิผลเป็นหนึ่งในหลักการของกฎหมายขั้นตอน ประสิทธิผลของกระบวนการประกอบด้วยการรับประกันว่าจะค้นพบว่าส่วนใดของทั้งสองถูกต้องและให้คุณค่าที่แท้จริงและแท้จริงแก่พวกเขาแต่ละคน

กระบวนการพิจารณาคดีในอุดมคติจึงควรมีประสิทธิภาพที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้มั่นใจว่าไม่เพียง แต่กฎหมายวัตถุ แต่ยังรวมถึงการตอบสนองที่สมเหตุสมผลและน่าพอใจ

ประสิทธิภาพประสิทธิผลและประสิทธิผล

ประสิทธิผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นคำที่บางครั้งถือว่าเป็นคำพ้องความหมายอย่างไรก็ตามมีความแตกต่างระหว่างความหมายที่แตกต่างกันของแต่ละ เป็นไปได้สำหรับการกระทำที่จะดำเนินการในเวลาเดียวกันด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผลและประสิทธิผล แต่ก็สามารถมีประสิทธิภาพโดยไม่ต้องมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล คือคุณภาพของสิ่งที่บรรลุเป้าหมายคือความสามารถในการทำงานอย่างสม่ำเสมอน่าพอใจหมายถึงสิ่งที่เป็นจริงและจริง ตัวอย่าง: "ผลลัพธ์ของการประชุมมีประสิทธิภาพมาก"

ประสิทธิภาพ คือคุณภาพของสิ่งที่ทำด้วยความเป็นเลิศซึ่งให้ผลดีซึ่งก่อให้เกิดผลตามที่ต้องการพร้อมความสามารถ ตัวอย่าง: "งานทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ"

ประสิทธิผล คือการบรรลุเป้าหมายที่เสนอคือเพื่อเติมเต็มฟังก์ชั่นเป้าหมายคือการทำสิ่งที่กำหนด ตัวอย่าง: "อุปกรณ์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพ"

ดูความหมายของประสิทธิผลด้วย