สำนักงาน

Office หมายถึงอะไร:

Office เป็น สำนักงาน คำศัพท์ภาษาอังกฤษ มันมีต้นกำเนิดในละติน สำนักงาน ที่เกี่ยวข้องกับขอบเขตของงาน

สำนักงาน คือสถานที่ห้องพักชุดของห้องหรืออาคารเพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดการ บริษัท หรือองค์กรด้วยวัตถุประสงค์ทางการค้าหรืออุตสาหกรรม เขาเป็นคนที่ตลกที่สุดในสำนักงาน เขาเป็นคนที่ตลกที่สุดในออฟฟิศ

นอกจากนี้ในภาษาอังกฤษคำว่าออฟฟิศอาจระบุตำแหน่งของผู้มีอำนาจคำที่มักใช้เพื่ออธิบายถึงตำแหน่งทางการเมือง เช่นประธานาธิบดีกำลังทำงานอีกครั้ง / ประธานาธิบดีจะทำงานอีกครั้ง

บุคคลที่เป็นอิสระหรือทำงานจากที่บ้านมีสำนักงานที่บ้านซึ่งหมายถึง "โฮมออฟฟิศ"

ในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคำว่า BackOffice หมายถึงส่วนที่มองไม่เห็นของเว็บไซต์ซึ่งมีการแก้ไขและบำรุงรักษาเว็บไซต์ ในทางกลับกัน Frontoffice เป็นส่วนที่ผู้เข้าชมเว็บไซต์สามารถมองเห็นได้

Microsoft Office

Office เป็นชื่อที่กำหนดให้กับชุดของโปรแกรมที่สร้างโดย Microsoft เพื่อช่วยผู้ใช้ในงานสำนักงาน (และไม่เพียงเท่านั้น)

Microsoft Office มีโปรแกรมเช่น Microsoft Word (สำหรับการสร้างและแก้ไขข้อความ), Microsoft Excel (สำหรับการสร้างสเปรดชีตสเปรดชีต ฯลฯ ), Microsoft PowerPoint (สำหรับการสร้างงานนำเสนอ) และอื่น ๆ

ดูเพิ่มเติมที่:

  • BackOffice
  • โฮมออฟฟิศ