การออก

Trade-off คืออะไร:

Trade-off หรือ tradeoff คือการแสดงออกในภาษาอังกฤษที่บ่งบอกถึงการกระทำของการเลือกสิ่งหนึ่งไปยังอีกและมักจะแปลว่า "แพ้และชนะ"

การ แลกเปลี่ยน หมายถึงความขัดแย้งในการเลือกและความสัมพันธ์ที่ตามมาของการประนีประนอมเพราะการเลือกสิ่งหนึ่งเหนือสิ่งอื่นหมายถึงการไม่เพลิดเพลินกับประโยชน์ของสิ่งที่ไม่ได้เลือก นี่ก็หมายความว่าเพื่อให้การ แลกเปลี่ยน เกิดขึ้นผู้เลือกจะต้องรู้โอกาสในด้านบวกและด้านลบของตน

เราเผชิญกับสถานการณ์การแลกเปลี่ยนเมื่อจำเป็นต้องเสียสละบางสิ่งเพื่อผลประโยชน์ที่ดีกว่าซึ่งมักทำให้เกิดภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก

การ แลกเปลี่ยน อาจเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ชีวิตต่าง ๆ ตัวอย่างเช่นรถที่มีน้ำหนักมากกว่ามีความมั่นคงและความปลอดภัยมากกว่า แต่โดยหลักการแล้วจะสูญเสียความเร็วและสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงมากขึ้น ดังนั้นแง่บวกจะหายไป แต่คนอื่นจะได้รับ เช่นเดียวกับกรีฑาเพราะถ้านักกีฬาเลือกที่จะวิ่งมาราธอนเขาจะไม่ประสบความสำเร็จหากเขาต้องการที่จะแข่งขันในระยะ 100 เมตรเพราะโครงสร้างทางสรีรวิทยาของเขาจะถูกปรับให้เข้าร่วมในการวิ่งมาราธอน ในกรณีหลังนักกีฬาตัดสินใจที่จะเปลี่ยน 100 ม. จากการวิ่งมาราธอน

การแลกเปลี่ยน ในเศรษฐกิจ

ในขอบเขตของเศรษฐศาสตร์คำว่า การแลกเปลี่ยน คำศัพท์มักจะถูกอธิบายว่าเป็นค่าเสียโอกาสเพราะมันหมายถึงสิ่งที่คนคนหนึ่งหยุดเพลิดเพลินกับสิ่งหนึ่งโดยการเลือกอีกสิ่งหนึ่ง

ชุดรูปแบบที่เกี่ยวข้องคือ Phillips Curve ซึ่งบ่งชี้ว่านโยบายเศรษฐกิจบางอย่างเพื่อลดอัตราการว่างงานจะหมายถึงการเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อ

การแลกเปลี่ยน ในโลจิสติก

ในการขนส่งการ แลกเปลี่ยน หมายถึงค่าใช้จ่ายสำหรับ บริษัท หนึ่ง ๆ เพราะต้องลงทุนเพื่อปรับปรุงด้านต่าง ๆ ของธุรกิจ (เช่นอุปกรณ์การฝึกอบรมคนงานการปรับปรุงโครงสร้างและการขนส่ง ฯลฯ ) แม้จะมีสิ่งนี้ การแลกเปลี่ยน นี้จะชดเชยในระยะกลางและระยะยาวเพราะมันจะช่วยให้การเจริญเติบโตขององค์กรและเพิ่มผลกำไร