ความสนิทสนม

การเป็นพี่น้องกันคืออะไร:

Confraternization เป็นคำนามของผู้หญิงที่มีความหมายว่าการกระทำของความ เป็นพี่น้องกัน หรือ มิตรภาพ กับบุคคลอื่น

การเป็นพี่น้องคือการ เข้าสังคม หรือ เข้าสังคม บ่อยครั้งระหว่างผู้ที่มีความรู้สึกหรือความคิดเห็นคล้ายกัน

คำนี้มาจากคำว่าละตินในภาษาละตินและแสดงให้เห็นถึงมิตรภาพที่เป็นมิตรของการคบหาสมาคม

1 มกราคมได้รับการยอมรับจากองค์การสหประชาชาติว่าเป็น วันสากลแห่งการเป็นสมรภูมิ ซึ่งเป็นวันที่ทุกคนควรจะมีการเจรจาเพื่อบรรลุเป้าหมายการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขในวันที่เหลือของปี

ในภาษาอังกฤษคำว่า fraternization ถูกแปลเป็น fraternization พวกเขามารวมกันทุกวันและเป็นตัวอย่างที่ดีของการเป็นพี่น้องกัน - พวกเขาพบกันทุกวันและเป็นตัวอย่างที่ดีของมิตรภาพกับเพื่อนบ้าน

ประเภทของการชุมนุมทางสังคม

มีการรวมตัวกันหลายประเภทเช่น คริสต์มาสหรือภราดรภาพปีใหม่ ที่ซึ่งเพื่อนและครอบครัวเฉลิมฉลองกัน

นอกจากนี้ยังมีความเป็น พี่น้องกันในองค์กร ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างสมาชิกของ บริษัท เดียวกัน (การ สร้างทีม ) ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้

บ่อยครั้งในการประชุมเหล่านี้มี การเปลี่ยนแปลงของมิตรภาพ ซึ่งเป็นเกมที่ให้บริการเพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีและช่วยให้ผู้คนรู้จักกันดีขึ้น