ความซื่อสัตย์

ความน่าจะเป็นคืออะไร:

ความน่าจะเป็นหมายถึง การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและศีลธรรมที่ ยอมรับในสังคม มันหมายถึงการมีบุคลิกที่สมบูรณ์ มันเป็นลักษณะของคนที่มักจะทำหน้าที่อย่างมีจริยธรรมและให้เกียรติในการตัดสินใจของพวกเขา

มันเป็นคำนามของผู้หญิงที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาละติน probitas.atis

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของจริยธรรมและศีลธรรม

ความน่าจะเป็นในการบริหาร

ความน่าจะเป็นด้านการบริหารเป็นคำที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและมีลักษณะที่จะดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์ในการบริหารรัฐกิจ นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับการปฏิบัติงานของผู้ที่ทำหน้าที่สาธารณะเช่นในกรณีของข้าราชการหรือตัวแทนสาธารณะอื่น ๆ

การทำงานกับความน่าจะเป็นในการบริหารคือการปฏิบัติตามหลักการพื้นฐานของการบริหารรัฐกิจ: ความถูกต้องตามกฎหมายความไร้บุคลิกภาพความมีคุณธรรมการประชาสัมพันธ์และประสิทธิภาพ

เมื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐทำการตัดสินใจหรือมีทัศนคติที่ละเมิดหลักการบริหารและก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินเขาจะกระทำการที่ ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับการบริหาร และสามารถถูกลงโทษได้

ดูความหมายของการจัดการความไม่น่าจะเป็น

หลักการของความน่าจะเป็นเป็นพื้นฐานในทุกสาขาของกฎหมาย มันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้รับเหมาในความภักดีขั้นตอนในการดำเนินการของการเสนอราคาและในการตัดสินใจทั้งหมดของการบริหารราชการ

ความน่าจะเป็นในการบริหารหมายถึงการทำหน้าที่อย่างเหมาะสม นักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่มีพฤติกรรมด้านจริยธรรมและศีลธรรมนอกมาตรฐานที่คาดหวังสำหรับสำนักงานอาจถูกลงโทษเนื่องจาก การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของรัฐสภา

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมารยาท

คำพ้องสำหรับความน่าจะเป็น

ต่อไปนี้เป็นคำพ้องความหมายหลักของความน่าจะเป็น:

  • ความซื่อสัตย์สุจริต;
  • ความซื่อสัตย์
  • จริยธรรม
  • มารยาท;
  • คุณธรรม;
  • ความเหมาะสม;
  • ตัวละคร

คำตรงกันข้ามของความน่าจะเป็นอาจจะเป็นไปไม่ได้ความไม่ซื่อสัตย์และผิดศีลธรรม