ธรรมชาติ

ลิ่มคืออะไร:

Chunk เป็นคำนามที่เป็นชายซึ่งหมายถึง แบรนด์ ตราประทับ หรือ ตัวละคร

ในแง่ของอุปมาอุปมัยมันอาจเป็นคำพ้องความหมายของตัวละครขอบเขตหรือตัวอักษรเพราะมันหมายถึงที่มาหรือตัวละครของบางสิ่งบางอย่าง การเฉลิมฉลองทางการเมืองหรือศาสนาเป็นงานฉลองที่เกี่ยวข้องกับทั้งสองด้าน

ในบริบทของการสร้างเหรียญแสตมป์เป็นส่วนที่ใช้ในกระบวนการทางเทคโนโลยีของการพิมพ์แบบฟอร์มบนชิ้นส่วนของโลหะ แสตมป์ใช้สำหรับทำเหรียญและเหรียญโดยเฉพาะ

ประเด็นทางสังคม

สถานะทางสังคมคือการแสดงออกที่กำหนดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์ที่ดีของสังคม

ลักษณะส่วนบุคคล

บุคลิกภาพคือการแสดงออกที่เผยให้เห็นลักษณะเฉพาะของบุคลิกภาพของบุคคล

ช่องจอดเรือ

ในขอบเขตของการนำทางเครื่องหมายจอดเรือเป็นชิ้นส่วนโลหะที่ใช้ผูกเชือกเมื่อเรือเข้าเทียบท่า