ความทุกข์ยาก

ความทุกข์ยากคืออะไร:

ความทุกข์ยากหมายถึงการขอทาน สถานะของความผิดทางอาญา มันคือการแสดงออกที่ใช้เมื่อเกี่ยวข้องกับการขาดความต้องการขั้นพื้นฐานเพื่อความอยู่รอด

ความทุกข์ยากยังหมายถึงสงสารสงสารเมื่อมันหมายถึงคุณภาพของบริการที่นำเสนอ ตัวอย่าง: การบริการด้านสาธารณสุขเป็นความทุกข์ยาก

ความทุกข์ยากหมายถึงความโลภความโลภซึ่งเป็นตัวเงิน

ความทุกข์ยากของคำอาจยังคงใช้เพื่อกำหนดขั้นตอนเลวทรามนั่นคือเมื่อบุคคลทำการกระทำบางอย่างของความอาฆาตพยาบาท เช่น: เขาเป็นคนที่น่าสังเวช

ความทุกข์ยากก็เป็นส่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ของทุกอย่างเงินเล็กน้อยเรื่องเล็กอดีต: พนักงานได้รับความทุกข์ยาก

นอกจากนี้ยังสามารถนำมาใช้เพื่ออธิบายถึงโชคร้ายความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรงและโชคร้าย

ความทุกข์ยังคงใช้เพื่อกำหนดจุดอ่อนหรือความไม่สมบูรณ์ของมนุษย์ การเสพติดเป็นความทุกข์ยาก

ในความหมายเปรียบเทียบ "ความทุกข์ยาก" มันเป็นสิ่งที่ไม่มีนัยสำคัญไม่สำคัญเลวร้ายมาก

"ความทุกข์ยาก" เป็นคำศัพท์ที่ได้รับความนิยมซึ่งหมายถึงการทำสิ่งที่พิเศษน่าชื่นชม แต่มันก็ยังสร้างเสียงรบกวนความผิดปกติและการฝึกความโง่เขลา

ความทุกข์ยากและความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม

ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมเป็นส่วนที่มีอยู่ในสังคมจากสถานะทางสังคมของแต่ละบุคคล มันเป็นผลมาจากวิธีที่ผู้คนอาศัยอยู่ภายในประเทศ เป็นการแบ่งส่วนบุคคลจากชนชั้นทางสังคมแสดงให้เห็นถึงความไม่เท่าเทียมกันระหว่างพวกเขาไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจอาชีพหรือแม้แต่ในโอกาส

รายได้ที่แตกต่างกันระหว่างบุคคลมีอยู่และมีอยู่เสมอในทุกสังคม ความไม่เท่าเทียมกันที่มากเกินไปเป็นอันตรายเมื่อประชากรที่แสดงออกอย่างชัดเจนถูกกีดกันจากสภาพความเป็นอยู่พื้นฐานในขณะที่ชนชั้นสูงขนาดเล็กมีชีวิตอยู่ในความมั่งคั่ง เราสามารถรับรู้ถึงความแตกต่างระหว่างผู้คนในชนชั้นทางสังคมที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของการแต่งกายการใช้ชีวิตและแม้กระทั่งในระดับอิทธิพลของบุคคลในสังคม ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมมากขึ้นสำหรับบุคคลที่อาศัยอยู่ในความยากจนข้นแค้นขอทาน

ความทุกข์ยากของปรัชญา

Misery of Philosophy เป็นหนังสือที่เขียนโดยนักปรัชญาชาวเยอรมัน Karl Marx ซึ่งเขาวิจารณ์งานเขียนของนักปรัชญาชาวฝรั่งเศสชื่อ Pierre-Joseph Proudhon, ระบบความขัดแย้งทางเศรษฐกิจ ในการทำงานของมาร์กซ์แม้จะเห็นด้วยกับความคิดของ Proudhon ว่านโยบายเศรษฐกิจแบบประยุกต์ทำให้คนงานตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความทุกข์ยาก แต่เขาไม่เห็นด้วยกับหลักการทางเศรษฐกิจที่อธิบายไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในความสัมพันธ์โดยตรงระหว่างแรงงาน