พอดี

อะไรคือสิ่งที่พอดี:

Apt เป็นคำที่ใช้กับสิ่งที่เป็นไปตามข้อกำหนดที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้สำหรับการดำเนินกิจกรรมที่กำหนด เมื่อนำไปใช้กับใครบางคนก็หมายความว่าคุณพร้อมที่จะทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ มันมีความหมายเหมือนกันกับเปิดใช้งานหรืออนุมัติ คำตรงข้ามที่พอดีไม่เหมาะ

ตัวอย่าง:

ผู้สมัครสามารถขับยานพาหนะประเภท B ได้

เขามีความสุขเมื่อเขาเห็นการเขียนที่พอดีกับชื่อของเขา

เขาต้องกลับไปทำงานแม้ว่าเขาจะยังไม่ฟิตก็ตาม

โรงพยาบาลสามารถปลูกถ่ายหัวใจได้

Aptoºเป็นตัวย่อของคำว่า apartamento มันถูกใช้เมื่อเราเขียนที่อยู่ เช่น Rua das Flores, nº 14, aptº 2004 ".