ภูมิทัศน์ธรรมชาติ

ภูมิทัศน์ธรรมชาติคืออะไร:

ภูมิทัศน์ธรรมชาติเป็น สภาพแวดล้อม ประเภทใดก็ตาม ที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากมนุษย์ รักษาองค์ประกอบและลักษณะทั่วไปของธรรมชาติ

ทิวทัศน์ธรรมชาติยังคงเป็นตัวแทนของพื้นที่ที่ถือว่าไม่เอื้ออำนวยซึ่งมันยากที่จะรักษาชีวิตมนุษย์เช่นในพื้นที่ทะเลทรายและพื้นที่น้ำแข็ง

ป่าทึบและป่าดงดิบภูเขายอดทะเลทรายและบางส่วนของทวีปแอนตาร์กติกาเป็นตัวอย่างของสภาพแวดล้อมที่มีภูมิทัศน์ตามธรรมชาติเนื่องจากพวกเขาประสบกับการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยจากมนุษย์

กล่าวโดยสรุปภูมิทัศน์ประกอบด้วยทุกสิ่งที่มนุษย์สามารถรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสของเขาเช่นการสัมผัสกลิ่นการมองเห็นและการได้ยิน

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมและภูมิทัศน์ธรรมชาติ

ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเป็นที่ที่การ แทรกแซงของมนุษย์ในสภาพแวดล้อมเป็นที่น่าสังเกต

มนุษย์ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของพวกเขาแทรกเข้าไปในวัตถุภูมิทัศน์ที่แสดงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมในพื้นที่

เมืองถนนสะพานและอาคารเป็นตัวอย่างของภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม (ซึ่งสามารถเข้าใจได้ว่าเป็น ทิวทัศน์ที่ เป็น มนุษย์ หรือ ภูมิประเทศดัดแปลง )

และตามที่ระบุไว้ภูมิทัศน์ทางธรรมชาติไม่ได้นำเสนอการรบกวนที่สำคัญของมนุษย์ รักษาลักษณะที่กำหนดโดยธรรมชาติในสภาพแวดล้อม

เป็นที่น่าสังเกตว่าภูมิทัศน์ทั้งทางธรรมชาติและเป็นมนุษย์เป็นพลวัตและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีลักษณะของการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันไป ยกตัวอย่างเช่นในทิวทัศน์ธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นช้ากว่ามากในขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์มักจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงบางครั้ง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของสิ่งแวดล้อม