ชัดเจน

Ostensive คืออะไร:

Ostensive เป็นคำคุณศัพท์ที่มีคุณสมบัติ บางอย่างหรือบางคนที่แสดงออกเกินจริงผู้ที่ชอบดึงดูดความสนใจ ผู้ที่มีไหวพริบโอหังและฟุ่มเฟือย นอกจากนี้ยังสามารถอ้างถึงการกระทำหรือ ทัศนคติที่มีผลในเชิงรุกทันทีและทันที

เมื่อมีคนกล่าวว่าเป็นคนที่มีความสามารถอาจหมายความว่าเขาประพฤติตนหยิ่งยั่วยุและหยิ่งเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่น

ตัวอย่าง: "วิธีที่ชัดเจนของเขาทำให้พวกเขาหย่าร้าง"

บาง คำพ้องความหมาย หลัก ของ ostensive คือ: จงใจ, เด็ดเดี่ยว, ผึ่งผาย, ผึ่งผาย, เปิดเผย, ชัดเจน, ชัดเจน, ชัดเจน, ก้าวร้าว, รุนแรง, ยกย่อง, หรูหรา, เทพนิยาย

Etymologically คำว่า "โอเด้ง" มาจากภาษาละติน ostensivus ซึ่งสามารถแปลได้ว่า "เพื่อจุดประสงค์ในการแสดง" หรือ "เหมาะสมสำหรับการแสดง"

การรักษาที่ชัดเจน

มันเป็นกลยุทธ์การเฝ้าระวังของตำรวจที่มีการสังเกตเห็นโดยประชาชนทุกคนในพื้นที่ด้วยการใช้ยานพาหนะและเครื่องแบบที่มีลักษณะเหมือนกองกำลังตำรวจ ในระยะสั้นมันประกอบด้วย ตำรวจในเครื่องแบบเครื่องแบบและระบุอย่างชัดเจน

นอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้สึกปลอดภัยในชุมชนปัจจุบันแล้วตำรวจผู้อวดดียังช่วยกีดกันการกระทำที่ละเมิดกฎหมายหรือทำให้ประชาชนไม่มั่นคง ดังนั้น ตำรวจที่มีโอ้อวด จึง มีบทบาทที่หลากหลายในการป้องกันปราบปรามในสังคม

การตรวจรักษาที่ชัดเจนนั้นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการ ลักลอบ หรือการ ป้องกัน ซึ่งเป็นความคิดที่จะทำให้การปรากฏตัวของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ซ่อนอยู่ส่วนใหญ่ด้วยความตั้งใจที่จะตรวจสอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่อาจเกิดขึ้น