ความรู้สึกคุณธรรม

ความหมายทางศีลธรรมคืออะไร:

ความรู้สึกทางศีลธรรมคือสิ่งที่แสดงให้เห็นถึง ความรู้สึกที่สอดคล้องกับคุณธรรม ตามค่านิยมทางศีลธรรม (ความดีและความชั่วความถูกและผิด ฯลฯ ) มีอยู่ในสังคมที่กำหนด

จากมุมมองทางปรัชญาอารมณ์เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการกระทำหรือการรับรู้ตีความผ่านแนวคิดของความถูกและผิดความดีและความชั่วความสุขและความทุกข์และอื่น ๆ

ตัวอย่างเช่นความรู้สึกของการจลาจลความขุ่นเคืองและความโกรธเมื่อเห็นหญิงชราที่ถูกดูหมิ่นสามีที่ตีภรรยาของเขาหรือความโศกเศร้าที่ได้เห็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งบนถนนเป็นความรู้สึกที่ปรากฏตัวบนพื้นฐานของคุณค่าทางศีลธรรม และนั่นคือสิ่งที่กำหนดว่าอะไรถูกอะไรผิด

ในหลายกรณีค่านิยมทางศีลธรรมเหล่านี้ผูกติดอยู่กับกฎหมายแพ่ง แต่ไม่ใช่กฎ คุณธรรมเกิดจากบรรทัดฐานที่ได้มาจากวัฒนธรรมประเพณีข้อตกลงและพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในสังคมที่เฉพาะเจาะจง

นั่นคือค่านิยมทางศีลธรรมในตะวันตกอาจไม่เหมือนกันในตะวันออกและมีความแตกต่างอย่างมากระหว่างการกระทำที่ถือเป็นคุณธรรมและศีลธรรมในสังคมที่เป็นของแต่ละภูมิภาค

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของคุณธรรม

ความรู้สึกคุณธรรมและจิตสำนึกทางศีลธรรม

ความ แตกต่างที่ สำคัญ ระหว่างความรู้สึกทางศีลธรรมและมโนธรรมนั้น อยู่ที่ความสงสัย

ในขณะที่ความรู้สึกทางศีลธรรมคือความรู้สึกและการดำเนินการทันทีเพื่อตอบสนองต่ออารมณ์ที่เกิดจากค่านิยมทางศีลธรรม แต่จิตสำนึกทางศีลธรรมมีความสัมพันธ์กับการไตร่ตรองว่าการตัดสินใจใดที่ควรดำเนินการโดยสัมพันธ์กับพฤติกรรมของตนเอง

มโนธรรมทางศีลธรรมกำหนดให้บุคคลนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของเขาอย่างเต็มที่โดยถือว่าผลที่ตามมาจากทัศนคติของเขา

ตัวอย่างเช่นเมื่อมีคนพบกระเป๋าเงินที่มีเงินอยู่บนถนนและส่งคืนให้เจ้าของที่ถูกต้องคน ๆ นี้ใช้ความรู้สึกผิดชอบชั่วดีทางศีลธรรมของพวกเขาเพื่อทำสิ่งที่พวกเขาคิดว่าเป็นไปตามค่านิยมทางศีลธรรมของพวกเขา นั่นคือเขาต้องการทำสิ่งที่เขาคิดว่าถูกต้องทางศีลธรรมแทนที่จะได้รับเงินพิเศษได้อย่างง่ายดาย)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของ Senso

คุณธรรมและจริยธรรม

อย่างไรก็ตามความคิดเกี่ยวกับจริยธรรมและความรู้สึกทางศีลธรรมมีความสัมพันธ์กันในขณะที่อดีตพยายามมองภาพรวมที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับค่านิยมทางศีลธรรมที่ชี้นำมนุษย์ ความรู้สึกทางศีลธรรมขึ้นอยู่กับประเพณีที่แปลกประหลาดข้อห้ามและประเพณีที่ซึมซับแต่ละสังคม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของจริยธรรม