ใน vino veritas

ใน vino veritas คืออะไร:

ใน vino veritas เป็นวลีภาษาละตินหมายถึง "ในไวน์คือความจริง" ใช้เป็นสุภาษิตเพื่อแสดงความรู้สึกของ "เสรีภาพ" ที่เกิดจากแอลกอฮอล์

การแสดงออกเต็มรูปแบบของการแสดงออกละตินนี้จะอยู่ ใน vino veritas ใน aqua sanitas ซึ่งหมายความว่า "ในไวน์คือความจริงในน้ำคือสุขภาพ"

ตามประวัติศาสตร์ผู้เขียนที่น่าจะเป็นสุภาษิตสำหรับละตินนี้จะเป็นนักปรัชญา Caio PlínioCecílio Segundo หรือที่รู้จักกันดีในนาม "Pliny the Elder"

ด้วยการแสดงออกนี้ชาวโรมันโบราณหมายความว่าเมื่อคนที่อยู่ภายใต้ผลของไวน์ (แอลกอฮอล์) พวกเขาสูญเสียความอับอายและทำให้ความจริงถูกเปิดเผย

สำหรับนักประวัติศาสตร์ชาวโรมันทาสิทัสผู้คนไม่สามารถโกหกได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อพวกเขาเมาทำให้พวกเขาเชื่อว่าสิ่งที่พวกเขาเปิดเผยเมื่อพวกเขาอยู่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์เป็นความจริง

นักวิจัยบางคนเชื่อว่าต้นกำเนิดของสุภาษิตนี้เป็นภาษากรีกซึ่งถูกสร้างขึ้นโดยกวี Alceu ของ Mytilene และมันถูกแปลโดย Pliny ชายชราเป็นละตินเท่านั้น

เพลโตปราชญ์จะกล่าวถึงการแสดงออกนี้ใน "The Banquet" ซึ่งเป็นชุดของวาทกรรมสงบของความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติและความรัก

ดูความหมายของ Omnia vincit ด้วย