คลื่นเสียงความถี่สูง

อัลตร้าซาวด์คืออะไร:

Ultrasonography เป็นเทคนิคการถ่ายภาพการวินิจฉัยที่ใช้เสียงสะท้อนที่เกิดจากการสะท้อนคลื่นอัลตร้าซาวด์เมื่อพวกมันผ่านเนื้อเยื่อของอวัยวะที่ศึกษา

อุปกรณ์อัลตร้าซาวด์จะอ่านเสียงสะท้อนเหล่านี้และสร้างภาพบนจอมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์

มันเป็นหนึ่งในวิธีการวินิจฉัยหลักใน รังสีวิทยา และประกอบด้วยในการสร้างภาพผ่านคุณสมบัติทางกายภาพของเสียงทำให้แพทย์สามารถมองเห็นและศึกษาโครงสร้างทางกายวิภาคภายใน

Ultrasonography ไม่ได้ใช้รังสีชนิดใดและไม่มีผลข้างเคียง

อัลตร้าซาวด์ ถูกกำหนดให้เป็นเสียงที่คลื่นกลมีความถี่มากกว่า 20, 000 เฮิร์ตซ์นั่นคือไม่ได้ยินเสียงของมนุษย์ อัลตร้าซาวด์ใช้ความถี่ 2-18 MHz

คลื่นอัลตร้าโซนิกถูกสร้างขึ้นโดย คริสตัลเพียโซอิเล็กทริก ซึ่งอยู่ภายใน ตัวแปลงสัญญาณ ซึ่งสามารถหดตัวและขยายตัวเมื่อได้รับการกระตุ้นด้วยไฟฟ้าทำให้เกิดคลื่น

ตัวแปลงสัญญาณเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยอัลตร้าซาวด์ที่สัมผัสกับผู้ป่วยด้วยความสามารถในการแปลงพลังงานไฟฟ้าเป็นเชิงกล

ultrasonography ธรรมดาเป็นสองมิติและแสดงให้เห็นถึงมุมมองด้านหน้าของพื้นผิวตัดของสิ่งมีชีวิตในระนาบที่กำหนดโดยตำแหน่งและความโน้มเอียงของตัวแปลงสัญญาณ

Doppler Ultrasonography

Color Doppler ultrasonography ช่วยให้ตรวจสอบรายละเอียดและไม่อันตรายต่อการไหลเวียนโลหิตของร่างกายซึ่งทิศทางของการไหลจะถูกกำหนดโดยสีฟ้าและสีแดงช่วยให้สามารถระบุการไหลและทิศทางของเลือด

ภาพของอนุภาคที่เคลื่อนที่ได้มาจากการปล่อยคลื่นอัลตราโซนิกซึ่งเสียงก้องถูกเปลี่ยนเป็นสีที่ขึ้นอยู่กับทิศทางของฟลักซ์ที่แปลโดยการเพิ่มหรือลดความถี่สะท้อน (Doppler effect)