เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบมีความหมายอะไร:

การเข้าสู่ระบบ เป็นคำภาษาอังกฤษที่ใช้ในการคำนวณความหมายใหม่ที่หมายถึงการเข้าถึงบัญชีอีเมลคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือหรือบริการอื่น ๆ ที่จัดทำโดยระบบคอมพิวเตอร์

คำนี้เกิดขึ้นจากการรวมกันของการ เข้าสู่ระบบ และ ใน ใน บันทึก ภาษาอังกฤษสามารถ บันทึก ชนิดและ ใน วิธีการภายใน ดังนั้นการ เข้าสู่ระบบ กำลังเข้าสู่รีจิสทรีหรือในบริบทของเทคโนโลยีการเข้าถึงฐานข้อมูล

การเข้าสู่ระบบ เป็นชื่อที่ผู้ใช้เลือกเมื่อพวกเขาต้องรับรองความถูกต้องเพื่อใช้ระบบหรือบริการเฉพาะ การ เข้าสู่ระบบ เสร็จสิ้นด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่เลือก

บ่อยครั้งที่นิพจน์ที่ใช้เป็นคำเหมือนสำหรับการ เข้าสู่ระบบ คือ " เข้าสู่ระบบ " antonym สำหรับการ เข้าสู่ระบบ คือการ ออกจากระบบ ซึ่งหมายถึง "การ ออกจากระบบ "

ตัวอย่างเช่นสำหรับบุคคลที่ ลงชื่อเข้าใช้บัญชี อีเมลหรือ Facebook ของคุณพวกเขาจะต้อง ลงชื่อเข้าใช้ เพื่อเข้าถึงบัญชีของคุณ