มีความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นคืออะไร:

ความยืดหยุ่นเป็นลักษณะของสิ่งที่มีความยืดหยุ่นนั่นคือ สิ่งที่สามารถโค้งงอได้ง่าย ดัดแปลงได้ง่าย

นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงสิ่งที่เคลื่อนไหวได้อย่างง่ายดายและว่องไวหรือมีการจัดการที่ง่าย

ในความหมายที่เป็นรูปเป็นร่างของคำว่าความยืดหยุ่นของบุคคลคือคุณภาพของความเข้าใจยอมรับหรือสมมติความคิดเห็นความคิดหรือความคิดของคนอื่น โดยปกติแล้วคนที่มีความยืดหยุ่นจะได้รับการพิจารณาว่าอ่อนน้อมและมีเมตตา

ความสามารถของบุคคลที่จะสามารถทำกิจกรรมหรืออาชีพต่าง ๆ ในเวลาเดียวกันถือได้ว่าเป็นประเภทของความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่นของร่างกายมนุษย์มีความสัมพันธ์กับกายวิภาคของมนุษย์ด้วยความเป็นไปได้ของการเคลื่อนไหวของข้อต่อ การออกกำลังกายเพื่อความยืดหยุ่นของร่างกายช่วยให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้หลากหลายขึ้น

คำพ้องความยืดหยุ่น

  • ความว่องไว
  • โอวาท
  • ความยืดหยุ่น
  • ความอ่อน

ความยืดหยุ่นในการทำงาน

ความยืดหยุ่นในการทำงานเป็นแนวคิดที่ได้รับแรงผลักดันในศตวรรษที่ 21 โดยใช้บริการจากเทคโนโลยีใหม่เพื่อเปลี่ยนระบบองค์กรแบบดั้งเดิมของ บริษัท

ด้วย อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการสื่อสารและข้อมูลใหม่สถานะทางกายภาพของมืออาชีพในสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ได้เป็นปัจจัยสำคัญ บริษัท หลายแห่งจ้างพนักงานด้วย "ตารางเวลาที่ยืดหยุ่น" ซึ่งพวกเขามีอิสระในการเลือกเวลาที่ดีที่สุดของวันเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ภายใน บริษัท ที่พวกเขาทำงานอยู่

ความยืดหยุ่นในการทำงานต้องผ่านข้อกำหนดอื่น ๆ เช่นวิธีการแต่งตัวและสภาพแวดล้อมการพักผ่อนที่มีอยู่ใน บริษัท

บริษัท ที่นำแนวคิดความยืดหยุ่นในที่ทำงานมาใช้เชื่อว่าด้วยการเสนอเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากขึ้นสำหรับมืออาชีพของพวกเขาพวกเขาจะมีรายได้ที่น่าพอใจมากขึ้นในตำแหน่งของพวกเขา

ความยืดหยุ่นทางปัญญา

ความยืดหยุ่นทางปัญญาคือความสามารถในการตีความสถานการณ์หรือข้อมูลบางอย่างจากมุมมองและมุมมองที่หลากหลาย

โดยปกติแล้วบุคคลนั้นมีแนวโน้มที่จะตีความบางสิ่งบางอย่างจากประสบการณ์ส่วนตัวหรือความเชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ความยืดหยุ่นทางปัญญาคือแบบฝึกหัดในการค้นหาคำตอบทางเลือกในสถานการณ์เดียวกัน