คุณค่าของมนุษย์

คุณค่าของมนุษย์คืออะไร:

คุณค่าของมนุษย์สามารถนิยามได้ว่าเป็น หลักการทางศีลธรรมและจริยธรรม ที่ชี้นำชีวิตของบุคคล พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างจิตสำนึกของคุณและวิธีการใช้ชีวิตและความสัมพันธ์ในสังคม

ค่านิยมของมนุษย์ทำหน้าที่เป็นกฎของการปฏิบัติที่สามารถกำหนดการตัดสินใจที่สำคัญและสร้างความมั่นใจว่าการอยู่ร่วมกันระหว่างคนนั้นสงบสุขซื่อสัตย์และเป็นธรรม มันเป็นค่านิยมที่ได้รับการปลูกฝังจากบุคคลที่จะยึดการตัดสินใจของพวกเขาและแสดงให้เห็นถึงโลกที่หลักการปกครองชีวิตของพวกเขา

ตัวอย่างของคุณค่าของมนุษย์

มีค่ามากมายที่มีความสำคัญในบริบทหรือสถานที่ใด ๆ และถือได้ว่าเป็นค่าสากล พวกเขาจะต้องได้รับการปลูกฝังเพื่อให้แน่ใจว่าการอยู่ร่วมกันอย่างมีจริยธรรมและมีสุขภาพดีในหมู่คนที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคม

รู้ค่าเหล่านี้แล้ว

1. เคารพ

ความเคารพคือความสามารถ ในการคำนึงถึงความรู้สึกของคนอื่น มันเป็นหนึ่งในค่านิยมที่สามารถสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิตของบุคคลเพราะมันสามารถมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของพวกเขาความสัมพันธ์ของพวกเขาและวิถีชีวิตของพวกเขา

ค่านี้สามารถแสดงออกในรูปแบบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างหนึ่งคือการเคารพความแตกต่าง ในสังคมมีวิธีการใช้ชีวิตและความคิดที่หลากหลายเช่นเดียวกับการรับรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับชีวิต เพื่อการอยู่ร่วมกันที่ดีเป็นบวกมันเป็นพื้นฐานในการฝึกฝนและเคารพผู้คนและการตัดสินใจที่แตกต่างกัน

ความเคารพยังมีความหมายอื่น แนวคิดนี้ยังหมายถึงการเชื่อฟังกฎที่กำหนดไว้ในสังคมและจะต้องปฏิบัติตามเพื่อรับประกันคำสั่งแม้ว่ามันจะไม่เห็นด้วยกับพวกเขา ตัวอย่างนี้เป็นข้อผูกมัดในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศ

ความฝันของความเสมอภาคนั้นเติบโตขึ้นในภูมิประเทศที่เคารพความแตกต่างเท่านั้น (Augusto Cury)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของการเคารพ

2. ความซื่อสัตย์

ความซื่อสัตย์เป็นคุณค่าพื้นฐานสำหรับมนุษย์และสามารถมีอิทธิพลต่อทุกแง่มุมของชีวิตของบุคคล การมีความซื่อสัตย์หมายถึงการ กระทำอย่างมีจริยธรรมและเป็นความจริง ในความสัมพันธ์ของมนุษย์และในการปฏิบัติตามภาระหน้าที่โดยปฏิบัติตามหลักการทางจริยธรรม

อย่างไรก็ตามความรู้สึกของความซื่อสัตย์ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ภายนอกในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ความซื่อสัตย์ยังเชื่อมโยงกับจิตสำนึกของแต่ละบุคคลซึ่งกระทำด้วยความซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์กับความรู้สึกและหลักการของตนเอง

ความซื่อสัตย์สามารถเชื่อมโยงกับความรู้สึกที่มีอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในความสัมพันธ์ในการทำงานในการปฏิบัติตามภาระผูกพันทางการเงินในการแสดงออกของความคิดเห็นและการตัดสินท่ามกลางการแสดงออกในรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมาย

ไม่มีมรดกใดที่ร่ำรวยพอ ๆ กับความซื่อสัตย์ (วิลเลียมเชกสเปียร์)

3. ความอ่อนน้อมถ่อมตน

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคุณธรรมที่มีคุณค่ามากในชีวิตของแต่ละบุคคลเพราะมันหมายถึงความสามารถในการ รับรู้ข้อบกพร่องหรือความยากลำบากของพวกเขา แนวคิดเรื่องความอ่อนน้อมถ่อมตนเกี่ยวข้องกับความคิดในการแสดงอย่างสุภาพมีความเรียบง่ายในทัศนคติและรู้วิธีรู้ข้อ จำกัด ของตนเอง

คุณลักษณะนี้มีความสำคัญมากเช่นกันเพื่อให้ผู้คนสามารถพัฒนาเป็นบุคคลได้เนื่องจากเป็นการรับรู้ถึงความยากลำบากที่บุคคลสามารถตรวจสอบพฤติกรรมหรือมีประสบการณ์และการเรียนรู้ใหม่ ๆ

ความอ่อนน้อมถ่อมตนยังมีความหมายอื่นเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน ในบางกรณีแนวคิดอาจหมายถึงวิธีที่คุณปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างเท่าเทียมเพื่อแสดงความเคารพ

ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นรากฐานและรากฐานของคุณธรรมทั้งหมดและหากปราศจากก็ไม่มีผู้ใดเป็น (Miguel de Cervantes)

4. เอาใจใส่

การเอาใจใส่คือความสามารถของบุคคลในการ รับรู้ความรู้สึกของคนอื่นโดย การวางตัวเอง "แทนที่พวกเขา" มันเป็นค่าที่สำคัญสำหรับการรักษาความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่ดีเพราะมันเป็นไปได้ที่จะเข้าใจความคิดและทัศนคติของผู้อื่น

การพัฒนาความเอาใจใส่เกี่ยวข้องกับการหลีกหนีจากความคิดและความเชื่อของคุณและดูเรื่องที่มีการรับรู้ของบุคคลอื่น มันเป็นลักษณะการเป็นทัศนคติของความเอื้ออาทรต่อผู้อื่นแสดงให้เห็นถึงความสำคัญให้กับความรู้สึกของผู้อื่น

คุณค่านี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับความรู้สึกเห็นอกเห็นใจช่วยให้คนหนึ่งเข้าใจผู้อื่นได้ดีขึ้นด้วยการมีชีวิตอยู่เพราะมันเป็นความสามารถในการออกความคิดและมุมมองของคน ๆ หนึ่งเพื่อพยายามทำความเข้าใจกับคนอื่น ของเขา

การได้เห็นอกเห็นใจคือการมองโลกด้วยสายตาของผู้อื่นและไม่เห็นโลกของเราที่สะท้อนออกมาในดวงตาของเขา (Carl Rogers)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเอาใจใส่และเห็นสัญญาณบางอย่างที่แสดงให้คุณเห็นว่าการเอาใจใส่เป็นเช่นไร

5. ความยุติธรรม

การมีความยุติธรรมหมายถึงความสามารถในการ ประเมินการมีอยู่ของความยุติธรรมหรือความอยุติธรรมในสถานการณ์ การมีความยุติธรรมคือการมีหลักการของชีวิตที่ดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์และเสมอภาคการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งเพื่อตนเองและผู้อื่น

ความรู้สึกถึงความยุติธรรมนั้นสามารถแสดงออกได้ด้วยขีดความสามารถในการขุ่นเคือง ตัวอย่างเช่นเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ความอยุติธรรมบุคคลจะใช้ท่าทีในการตอบสนองต่อสถานการณ์นั้นแม้ว่าจะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวเองก็ตาม การมีความยุติธรรมทำให้คนไม่ล้มเหลวเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรม

เมื่อบุคคลที่มีความยุติธรรมรู้สึกถึงสถานการณ์ที่แสดงออกถึงความไม่เป็นธรรมเขาหรือเธอมีแนวโน้มที่จะดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา

หากคุณเป็นกลางในสถานการณ์ความอยุติธรรมคุณเลือกด้านของผู้กดขี่ (Desmond Tutu)

ดูเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณค่าของมนุษย์ในบทความเรื่องความยุติธรรม

6. การศึกษา

การศึกษาในฐานะที่เป็นคุณค่าของมนุษย์หมายถึง การแสดงออกอย่างจริงใจสุภาพและมีความรัก มันคือการรู้วิธีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นโดยทำตามหลักการของความสัมพันธ์ที่ดีซึ่งควรอยู่บนพื้นฐานของการเคารพซึ่งกันและกัน

การแสดงด้วยการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์คือการรู้วิธีการใช้ชีวิตกับผู้คนที่แตกต่างกันในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมักจะแสดงความเคารพต่อทุกคนในทุกสถานการณ์ การศึกษายังปรากฏอยู่ในตัวเองว่าไม่มีทัศนคติเช่นไม่ดูหมิ่นผู้อื่น

การศึกษายังหมายถึงกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนามนุษย์ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการ การศึกษาที่เป็นทางการคือสิ่งที่ได้รับจากโรงเรียนและในวิทยาลัยในช่วงชีวิตของคน ๆ หนึ่ง ในทางตรงกันข้ามการศึกษานอกระบบ (หรือนอกระบบ) คือการศึกษาที่ได้รับจากครอบครัวตามหลักจริยธรรมและศีลธรรม

ให้การศึกษาแก่เด็ก ๆ และคุณไม่ต้องลงโทษผู้ชาย (Pythagoras)

7. สมานฉันท์

ความสมัครสมานเป็นความสามารถในการมี ความเห็นอกเห็นใจและความสนใจกับบุคคลอื่น ซึ่งแสดงความชื่นชมและความสำคัญให้กับคนอื่น ๆ ความรู้สึกนี้โดดเด่นด้วยความสนใจที่แท้จริงในการเข้าร่วมความทุกข์หรือความต้องการของคน ๆ หนึ่งช่วยในทุกวิถีทางเท่าที่จะเป็นไปได้

เพื่อความเป็นปึกแผ่นที่จะนำไปสู่การปฏิบัติความรู้สึกของการปลดและการเอาใจใส่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อดูสถานการณ์ของบุคคลอื่นโดยไม่มีการตัดสินเพียงด้วยความตั้งใจที่จะแสดงการสนับสนุนและกังวล

วิธีที่ใช้กันมากที่สุดวิธีหนึ่งในการใช้ความเป็นปึกแผ่นคือเมื่อคนคนหนึ่งช่วยเหลือคนอื่นโดยไม่คาดหวังว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการกระทำของเขาหรือเธอ เป็นไปได้ที่จะได้รับการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้านไม่ว่าจะโดยการให้ความสนใจด้านศีลธรรมและการสนับสนุนต่อบุคคลหรือผ่านความช่วยเหลือด้านวัตถุ

ความสมานฉันท์เป็นความรู้สึกที่แสดงออกถึงความเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุด (Franz Kafka)

อ่านความหมายของความเป็นปึกแผ่นด้วย

8. จริยธรรม

จริยธรรมสามารถกำหนดเป็นชุดของหลักการที่กำหนดทัศนคติของบุคคล ดังนั้นการกระทำด้วยจริยธรรมหมายถึงการ ดำเนินชีวิตตามค่านิยมทางศีลธรรม ขั้นพื้นฐาน

ตามหลักปรัชญานั้นจริยธรรมเป็นชุดของค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลในชีวิตของเขาและในชีวิตสังคมของเขา อริสโตเติลอธิบายว่าจริยธรรมมีพื้นฐานพื้นฐานสามประการ: การใช้เหตุผลการตัดสินใจเพื่อความประพฤติดีและความรู้สึกมีความสุข สำหรับเขาชีวิตที่มีจริยธรรมจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นสามารถหาจุดสมดุลระหว่างพินัยกรรมและการใช้เหตุผล

การเป็นคนที่มีจริยธรรมคือการตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติอย่างยุติธรรมโดยใช้หลักการเหล่านี้ในทุกด้านของชีวิตทั้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวและครอบครัวรวมทั้งในความสัมพันธ์ทางอาชีพ

หากจริยธรรมไม่ได้ควบคุมเหตุผลเหตุผลจะดูหมิ่นจริยธรรม (José Saramago)

ดูความหมายของจริยธรรมและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับจริยธรรมและศีลธรรม

วิกฤตค่านิยม

ทุกวันนี้มีการถกเถียงกันเรื่องวิกฤตค่านิยมของมนุษย์นั่นคือการ บิดเบือนหลักการทางจริยธรรมและศีลธรรม ที่ทุกคนควรได้รับการปลูกฝัง หลายคนกล่าวว่าวิกฤตินี้เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือความยืดหยุ่นของค่า

ด้วยเหตุนี้ทุกคนจะต้องใส่ใจกับความคิดและการกระทำของพวกเขา การสังเกตตนเองนี้เป็นพื้นฐานเพื่อไม่ให้ค่านิยมถูกกล่าวถึงคือไม่ลืมหลักการพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมโดยไม่คำนึงถึงสถานการณ์ทางสังคมหรือบริบท

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของค่าและค่าทางศีลธรรม