ทัศนศิลป์

ทัศนศิลป์คืออะไร:

ทัศนศิลป์ คือการกำหนดให้กับชุดของศิลปะที่ เป็นตัวแทนของโลกแห่งความจริงหรือจินตนาการ และที่มี วิสัยทัศน์ เป็นรูปแบบหลักของ การประเมินและความเข้าใจ

ทัศนศิลป์เกี่ยวข้องกับสุนทรียศาสตร์ความงามและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์มีความสามารถในการสร้างการแสดงออกหรืองานที่ชื่นชอบตา

แนวคิดเกี่ยวกับทัศนศิลป์นั้นกว้างมากโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับโรงละครการเต้นรำภาพวาดภาพตัดปะการแกะสลักภาพยนตร์การถ่ายภาพประติมากรรมสถาปัตยกรรมแฟชั่นการจัดสวนการตกแต่ง

เทคโนโลยีใหม่ได้ปฏิวัติแนวคิดของทัศนศิลป์ในด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบเว็บซึ่งมีผลกระทบสำคัญต่อสังคมในปัจจุบัน

ทัศนศิลป์สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยเครื่องมือหรือเครื่องมือต่าง ๆ เช่นกระดาษไม้พลาสเตอร์ดินซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์การจับภาพและเครื่องทำซ้ำเช่นกล้องวิดีโอหรือกล้อง

ในบราซิลมีหลักสูตรทัศนศิลป์ที่นักเรียนสามารถรับ bachalerato หรือ licenciatura คนที่มีการฝึกฝนประเภทนี้สามารถทำหน้าที่ในทิศทางของศิลปะภาพยนตร์โทรทัศน์วิดีโอ คุณยังสามารถทำงานในสาขาวารสารศาสตร์ได้โดยทำการแก้ไขรูปภาพสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อออนไลน์

ทัศนศิลป์และการศึกษาปฐมวัย

ทัศนศิลป์เป็นเครื่องมือที่สำคัญมากในด้านการศึกษาปฐมวัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงการกระตุ้นที่จำเป็นในขั้นตอนต่าง ๆ ของการพัฒนาเด็ก ผ่านทัศนศิลป์เด็ก ๆ จะทำงานด้วยความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการและสามารถเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ และวิธีการใหม่ ๆ ในการมองโลก ผู้เชี่ยวชาญหลายคนกล่าวว่าเป้าหมายหลักไม่ใช่เพื่อให้เด็กเห็นคุณค่าด้านสุนทรียศาสตร์ แต่เพื่อให้เข้าใจว่าวัสดุต่าง ๆ สามารถเปลี่ยนและใช้หลายครั้งเพื่อสร้างองค์ประกอบใหม่