ความขยัน

ความขยันคืออะไร:

ความขยันหมั่นเพียรหมายถึงการ ดูแลเอาใจใส่หรืออุทิศตน เพื่อให้งานสำเร็จลุล่วง นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงความคล่องตัวการวางแผนหรือความรวดเร็วของบุคคลในการทำกิจกรรมบางอย่าง

ในด้านการศึกษาจริยธรรมและความขยันหมั่นเพียรของปรัชญาถือเป็น คุณธรรม ในการใฝ่หาเป้าหมายและสร้างความมั่นใจในหลักการที่ดี

ตัวอย่าง: เธอมักทำงานอย่างขยันขันแข็ง

มันเป็นคำนามของผู้หญิงที่มีต้นกำเนิดมาจากภาษาละตินที่ ขยัน พวกเขามีความหมายเหมือนกันกับคำว่า: การดูแล, การอุทิศตน, ความกระตือรือร้น, ความสนใจ, ความว่องไว, ความรอบคอบ, การไต่สวนและการพิจารณา

คำพ้องความหมายที่พบบ่อยที่สุดคือ: ความประมาทเลินเล่อความประมาทเลินเล่อความไม่แน่นอนและความเชื่องช้า

คำนี้ยังมีความหมายของกิจกรรมการรับราชการทหารที่ดำเนินการภายนอกค่ายทหาร

เมื่อก่อนความขยันเป็นชื่อที่ให้กับรถม้าลาก ยานพาหนะประเภทนี้ใช้สำหรับบรรทุกคนและกระเป๋าเดินทาง

ความขยันหมั่นเพียรในกฎหมาย

ในสาขาของกฎหมายความขยันระยะมีความหมายกว้างของความต้องการหรือความรอบคอบที่จะต้องดำเนินการหรือการตัดสินใจที่จะต้องปฏิบัติตาม มันถูกเรียกว่า กระบวนการพิจารณาคดี

ตัวอย่างของการดำเนินการทางกฎหมายคือ: การส่งหมายเรียกไปยังคดีในศาลการรวบรวมพยานหลักฐานหรือการสอบสวนของตำรวจ

นายอำเภอ เป็นมืออาชีพที่ทำธุระนอกสำนักงานทนายความเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งของผู้พิพากษาในการดำเนินคดี

หลักการของความขยันเนื่องจาก เป็นความมุ่งมั่นของผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในการแก้ไขข้อขัดแย้งอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ หลักการเดียวกันนี้ยังหมายถึงผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลในพื้นที่ที่จะต้องให้แน่ใจว่าการเรียนรู้และการปรับปรุงของพวกเขาคงที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของความพร้อมและประสิทธิผล