ค่อยๆ

อะไรคือค่อยๆ:

มัน หมายถึง ทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยทีละ น้อย มันเป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นค่อยๆ

คำนี้ถูกใช้เพื่อระบุสิ่งที่ค่อยเป็นค่อยไปซึ่งเกิดขึ้นกับความล่าช้า

ตัวอย่างเช่น

อุณหภูมิของโลกกำลังสูงขึ้นเรื่อย ๆ

ภาษีจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ระหว่างเดือนมกราคมและพฤษภาคม

ราคาของตะกร้าพื้นฐานจะค่อยๆลดลง

ในศตวรรษที่สิบเก้าเมืองหลวงของประเทศจักรวรรดินิยมจะค่อยๆขยายตัว

ในสงครามโลกครั้งที่สองนักโทษจะถูกกำจัดออกไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป