โดยปริยาย

สิ่งที่บอกเป็นนัย:

Sub-เข้าใจ เป็นคำคุณศัพท์ที่หมายถึงสิ่งที่เป็นที่ เข้าใจ โดยปริยาย เข้าใจ แม้ว่าจะ ไม่แสดงออก หรือประกาศ สิ่งที่อยู่ใน ใจ แต่ไม่ได้ แสดงออกอย่างชัดเจน

การทำความเข้าใจคือการรู้การทำนายหรือการทำความเข้าใจผ่านความช่วยเหลือของหน่วยสืบราชการลับในสิ่งที่ไม่ได้แสดงหรือตรัสรู้ มันจะ สันนิษฐาน ยอมรับ หรือ เข้าใจใน ใจผ่านการตีความ สิ่งหนึ่งที่บอกเป็นนัยคือ เข้าใจโดยปริยาย

ข้อสงสัยเกี่ยวกับการสะกดคำนั้นค่อนข้างบ่อยและหลายคนเขียนคำนั้นไม่ถูกต้อง รูปแบบที่ถูกต้องนั้นเป็นที่เข้าใจและไม่เข้าใจย่อยเช่นไม่มียัติภังค์

ในภาษาอังกฤษคำโดยนัยถูกแปลโดยคำ โดยนัยนัย หรือ โดยปริยาย ฉันบอกเขาว่าฝนตก มันก็ส่อให้เห็นว่าฉันควรเอาร่มมาด้วย - ฉันบอกเขาว่าฝนกำลังตก เขาควรที่จะนำร่ม

บุคคลที่พูดโดยนัยคือคนที่ทำให้เกิดการพูดไม่ชัดซึ่งแฝงตัวอยู่ในคำพูดของเขา

ข้อสันนิษฐานและความเข้าใจย่อย

คำสั่งอาจมีข้อมูลที่คาดการณ์ไว้และโดยนัย ข้อมูลที่ได้รับการคาดการณ์มีความชัดเจนไม่สามารถโต้แย้งได้และผู้อ่าน / ผู้ฟังไม่จำเป็นต้องอนุมานหรืออนุมานว่าข้อมูลใดที่ผู้แต่งตั้งใจจะผ่าน ในทางกลับกันข้อมูลที่บอกเป็นนัย ๆ จะขึ้นอยู่กับบริบทหรือความสามารถในการตีความของผู้อ่านหรือผู้ฟัง

บุคคลไม่ได้ยินหรืออ่านสิ่งที่ผู้เขียนหรือคู่สนทนาพูดเพราะผู้ใช้แต่ละคนเติมเต็มข้อมูลด้วยการตีความของตนเอง (ซึ่งแตกต่างกันไปตามบริบทของพวกเขา)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับความหมายของอัสสัมชัญ